Personuppgiftspolicy – Ski Unlimited

Dina personuppgifter

English version

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Ski Unlimited AB (556274-1990) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvar

Ski Unlimited AB är i första hand personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du anmäler dig till en resa eller möte/event som vi arrangerar. I undantagsfall agerar vi personuppgiftsbiträde på vägnar av det företag som står som beställare av arrangemanget.

Kontaktuppgifter 

Du kan kontakta oss via telefon 08 – 654 12 60 eller e-post info@skiunlimited.se

Insamling av personuppgifter

Uppgifter som samlas in i samband med förfrågan och bokning
När du bokar en konferensresa med oss samlar vi in kontaktuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. Dina uppgifter distribueras inte vidare i marknadsföringssyfte.

Uppgifter som samlas in i samband med registrering och resa
När du registrerar dig som deltagare på ett av våra arrangemang samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din registrering. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för det aktuella arrangemanget. De uppgifter vi kan samla in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), personnummer, passuppgifter, kön, eventuella allergier och annan medicinsk information som kan vara relevant för arrangemanget.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. genomföra det arrangemang du anmält dig till. 

I vissa fall samlar vi även in kontaktuppgifter till närmast anhörig. Detta för att vi ska veta vem vi får lämna ut uppgifter till om något skulle inträffa på resan.

Vi använder också uppgifterna för bokföring. 

Uppgifter som samlas in i samband med förfrågan och bokning
Kontaktuppgifterna till dig som beställare sparar vi i vårt kundregister.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med registrering och resa 
När du registrerar dig som deltagare på ett av våra arrangemang används dina uppgifter för att ställa ut biljetter och resedokument, boka hotell och boka aktiviteter. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, anläggningar och leverantörer av aktiviteter). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES.

När du registrerar dig som deltagare på ett av våra arrangemang använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information. Vi använder oss av e-post och SMS. 

Hur länge sparas personuppgifterna 
Vi använder oss av olika verktyg för registrering. Personuppgifterna raderas efter avslutat arrangemang. Det kan ta upp till 6 månader att avsluta ett arrangemang.

Dina rättigheter 

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@skiunlimited.se så får du ett registerutdrag. 

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas. 

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn. 

Är ni intresserade av en resa anpassad just för er?

Att kontakta oss innebär att du samtycker till vår personuppgiftspolicy.