Uppdatering om Coronavirus – Ski Unlimited

Uppdatering om Coronavirus

Viktig information gällande Coronavirus 

Den 14 mars 2020 gick UD ut med en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som därefter har förlängts fram till 31 januari 2021 och fortfarande gäller.

Undantaget från den avrådan är ett 30-tal länder i Europa där avrådan stegvis har hävts. UD följer hela tiden situationen och ser över utvecklingen land för land. UD kan även återinföra avrådan för länder i Europa om läget förvärras avsevärt. Beslut fattas regelbundet och nästa beslutstillfälle är 18 november 2020 för länder inom Europa (EU/EES och Storbritannien).

Vid det senaste beslutstillfället, 9 november 2020, förlängdes avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2021.

Vid samma beslutstillfälle förlängdes avrådan från icke nödvändiga resor till Estland, Irland och Lettland till och med den 18 november 2020.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är fortsatt undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i. 

Svenska medborgare som är bosatta i utlandet rekommenderas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Ett flertal länder har infört olika åtgärder för att begränsa smittspridning i landet som får konsekvenser för resenärer såsom utegångsförbud, undantagstillstånd, in- och utreseförbud och karantänsbestämmelser. En del länder inför även begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan fortsätta att komma med kort framförhållning.

Sveriges ambassader informerar i den mån det är möjligt om spridningsreducerande åtgärder i enskilda länder på ambassadernas reseinformation.

Läs mer om UD:s reseinformation


Ski Unlimited följer noga UD:s rekommendationer, Folkhälsomyndighetens direktiv och Svenska Resebyråföreningens rekommendationer. 

Just nu råder extraordinära omständigheter och SRF (Researrangörers branschförening) rapporterar och försöker påverka regeringens arbeten och åtgärder gällande resebranschen. Du kan följa utvecklingen på https://srf-org.se/nyheter/

SRF har tidigare i år gjort följande tolkning av paketreselagen och arrangörens ansvar: https://srf-org.se/paketreselagen-satt-ur-spel/

Vi på Ski Unlimited vill självklart hjälpa er allt vi bara kan och vi finns här för att svara på frågor och hjälpa er med av- och ombokningar om så blir nödvändigt. Vi är övertygade om att vi tillsammans hittar den bästa lösningen för just er resa. Vårt kontor är bemannat nästan som vanligt, förutom att vi har beslutat att hålla stängt på fredagar under en period. Välkommen att höra av dig!

Informationen är uppdaterad 12 november 2020