Uppdatering om Coronavirus – Ski Unlimited

Uppdatering om Coronavirus

Viktig information gällande Coronavirus 

 En avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, med vissa undantag, beslutades av UD den 14 mars 2020, ett beslut som därefter har förlängts. Se aktuella länder där avrådan gäller på UD's hemsida.

Läs mer om aktuell reseavrådan från UD här!

Från den 6 februari har Regeringen beslutat om att personer som är utländska medborgare (från 18 år) och vill resa in i Sverige måste uppvisa negativt test för covid-19. Beslutet gäller till och med den 31 maj. Resenären måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen. Testet får vara max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen.
På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information – se HÄR. Undantag från test­kravet finns för bland annat personer under 18 år, personer som bor i Sverige och personal inom transport­sektorn.

Personer som bor i Sverige rekommenderas att testa sig innan avresa eller vid ankomst  till Sverige:
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och därefter undvika kontakter i sju dagar. Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten.

 Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i. 

Svenska medborgare som är bosatta i utlandet rekommenderas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Ett flertal länder har infört olika åtgärder för att begränsa smittspridning i landet som får konsekvenser för resenärer såsom utegångsförbud, undantagstillstånd, in- och utreseförbud och karantänsbestämmelser. En del länder inför även begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan fortsätta att komma med kort framförhållning.

Sveriges ambassader informerar i den mån det är möjligt om spridningsreducerande åtgärder i enskilda länder på ambassadernas reseinformation.

 


Ski Unlimited följer noga UD:s rekommendationer, Folkhälsomyndighetens direktiv och Svenska Resebyråföreningens rekommendationer. 

Just nu råder extraordinära omständigheter och SRF (Researrangörers branschförening) rapporterar och försöker påverka regeringens arbeten och åtgärder gällande resebranschen. Du kan följa utvecklingen på https://srf-org.se/nyheter/

SRF har tidigare i år gjort följande tolkning av paketreselagen och arrangörens ansvar: https://srf-org.se/paketreselagen-satt-ur-spel/

Vi på Ski Unlimited vill självklart hjälpa er allt vi bara kan och vi finns här för att svara på frågor och hjälpa er med av- och ombokningar om så blir nödvändigt. Vi är övertygade om att vi tillsammans hittar den bästa lösningen för just er resa. Vårt kontor är bemannat nästan som vanligt. Välkommen att höra av dig!

Informationen är uppdaterad 3 maj 2021